Tiráž

OSRAM GmbH

V zastúpení: Dr. Olaf Berlien, Ingo Bank a Dr. Stefan Kampmann
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 Mníchov
Nemecko

Phone:
Fax:
E-mail:
Internet:
+49 89 6213-0
+49 89 6213-2020
webmaster@osram.com
www.osram.com
www.osram.de

 

Predseda dozornej rady: Peter Bauer
Predseda predstavenstva: Dr. Olaf Berlien
Zodpovedná osoba v súlade s Dohodou o vysielaní medzi spolokovými krajinami (§ 55, ods. 2):
Jan-Peter Schwartz
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 Mníchov
Nemecko
 
Ústredie spoločnosti: Mníchov
Obchodný register mníchovského registračného súdu: HRB 201526
DIČ: DE 811148275
 
Všeobecné poznámky
Zabezpečeniu správnosti a úplnosti vyhlásení uvedených v tomto programe bola venovaná náležitá pozornosť. Napriek tomu sa nedajú úplne vylúčiť prípadné chyby a omyly.

© 2017, OSRAM GmbH. Všetky práva vyhradené.