Viacúrovňová záruka spoločnosti OSRAM

Viacúrovňová záruka spoločnosti OSRAM

Systémová kvalita z jedného zdroja – to je koncept služieb firmy OSRAM. Vy, ako náš zákazník, máte z tohto nášho nadšenia pre vec len a len úžitok. Môžete sa spoľahnúť na náš viacúrovňový záručný systém pre elektronické predradníky, LED zdroje (svetelné zariadenia a LED moduly) a vybrané svetelné zdroje. Tento systém funguje už deväť rokov.
OSRAM ponúka záruku až osem rokov na technológie vysokej kvality, v závislosti od konfigurácie vašej osvetľovacej sústavy. To znamená, že pre vaše potreby máte k dispozícii len jednu konkrétnu kontaktnú osobu.
OSRAM zdarma vymení alebo vystaví dobropis na každý elektronický predradník, každý LED zdroj a každý svetelný zdroj, ktorý zlyhá jednoznačne v dôsledku materiálovej alebo výrobnej chyby v rámci príslušnej záručnej doby.

Viacúrovňová záruka v kocke

Záruky spoločnosti OSRAM sú usporiadané v dva úrovniach:

Úroveň záruky 1

Úroveň záruky 1 poskytuje plnú trojročnú záruku na vybrané elektronické predradníky a LED zdroje. Záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia príslušných svietidiel s vhodnými predradníkmi OSRAM a/alebo LED zdrojmi OSRAM do prevádzky.

Registrácia sa nevyžaduje.

Úroveň záruky 2

Úroveň záruky 2 poskytuje plnú päťročnú záruku na vybrané elektronické predradníky OSRAM, LED zdroje OSRAM a komponenty svetelného manažmentu OSRAM. Záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia príslušných svietidiel s vhodnými predradníkmi OSRAM a/alebo LED zdrojmi OSRAM ako aj s komponentmi svetelného manažmentu OSRAM do prevádzky.

Registrácia sa nevyžaduje.

Jedinečná záruka na ULTRA LIFE autožiarovky a výbojky pre svetlomety.

Rodiny produktov ULTRA LIFE sa dodávajú s výnimočnou zárukou na nekomerčné použitie. Halogénové žiarovky ULTRA LIFE majú trojročnú záruku plus ďalšie štyri roky pri registrácii on-line. Výbojky XENARC ULTRA LIFE majú pre koncových zákazníkov pri registrácii on-line jedinečnú 10-ročnú záruku.

Všetky záruky OSRAM

© 2017, OSRAM GmbH. Všetky práva vyhradené.