Intuitívne plánovanie a rýchle uvedenie do prevádzky

1. Vytvorenie plánu projektu (voliteľné)

Pomocou webovej aplikácie môžete vytvoriť voliteľný pôdorys projektu na vašom PC alebo tabletu - od jednej miestnosti po veľké open-space. K jednotlivým zónam možno priradiť preddefinované profily riadenia osvetlenia, ktoré je možné tiež meniť. Túto prácu možno vykonať vopred, čo skracuje čas potrebný v mieste inštalácie.

2. Uvedenie svietidiel do prevádzky

Po inštalácii svietidiel HubSense sa mobilná aplikácia* použije na vyhľadanie svietidiel pomocou filtra RSSI a ich priradenie k zónam. Priradenie svietidiel môže vykonávať niekoľko montážnych pracovníkov súčasne.

Projekty možno samozrejme taktiež nastaviť priamo pomocou mobilnej aplikácie, bez toho, aby boli predtým vytvorené vo webovej aplikácii.

Nástroj HubSense pre uvedenie do prevádzky umožňuje uviesť do prevádzky svietidlá s komponentmi OSRAM QBM na základe qualified Bluetooth mesh bezdrôtového štandardu. Systém tiež podporuje bezdrôtové prepínače EnOcean bez batérií.

3. Prekonfigurovanie systému

Ak chcete zmeniť nastavenie na konci inštalácie, môžete pomocou webovej a mobilnej aplikácie podľa potreby upraviť parametre jednotlivých zón, napr. ovládanie denného svetla, úrovne stmievania alebo doby oneskorenia vypnutia. Je tiež možné nové priradenie zóny.

Okrem toho možno skontrolovať kvalitu siete v zóne a v celej inštalácii.

Funkcia nástrojov pre sprevádzkovanie HubSense

  • Preddefinované profily pre kancelárske aplikácie pre rýchle uvedenie do prevádzky a zníženie celkových nákladov projektu
  • Optimalizovaná koncepcia uvedenia do prevádzky znižuje potrebný čas na stavbe
  • Široký rozsah profilov riadenia osvetlenia od ručného prepínania po ovládanie podľa prítomnosti a neprítomnosti až po riadenie podľa úrovne denného svetla
  • Inteligentné prepojenie skupín osvetlenia medzi zónami (napr. chodbami)
  • Integrovaná správa užívateľov pre príslušný projekt
  • Test kvality siete možný po uvedení do prevádzky
  • Mobilná aplikácia je k dispozícii vo viacerých jazykoch (angličtina, nemčina)
Stiahnite si aplikáciu z App Store