Pravidlá použitia cookies v spoločnosti OSRAM

Pravidlá použitia cookies v spoločnosti OSRAM

Podľa platnej legislatívy EU musia všetci prevádzkovatelia webových stránok informovať užívateľa o tom, či, kedy a aké cookies používajú a na použitie cookies musia od užívateľov získať súhlas.
Prečítajte si prosím pozorne naše Pravidlá použitia cookies a dozviete sa bližšie informácie o tom, aké cookies umiestňujeme a aké informácie zhromažďujeme, keď prehliadate naše webové stránky.

Tieto pravidlá použitia cookies podrobne a vyčerpávajúco uvádzajú spôsob, akým spoločnosť OSRAM používa cookies na svojich webových stránkach.

Súhlas s použitím cookies
Keď navštívite naše webové stránky a váš aktuálny prehliadač má nastavené povolenie pre cookies, ďalšie používanie našich webových stránok vo všeobecnosti považujeme za váš súhlas s použitím cookies spoločnosti OSRAM tak, ako sú popísané v Pravidlách použitia cookies v spoločnosti OSRAM.

Čo sú to cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa zasielajú a uchovávajú na vašom zariadení (počítači, notebooku, smartfóne, tablete) webovou stránkou, ktorú navštívite. Cookies sa ukladajú do adresára vášho prehliadača. Váš prehliadač zasiela tieto cookies späť na webovú stránku vždy, keď ju opätovne navštívite, takže stránka rozpozná vaše zariadenie a pri každej ďalšej návšteve zdokonaľuje váš spôsob používania.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo sú cookies a ako fungujú, pozrite sa na www.allaboutcookies.org alebo www.youronlinechoices.eu.

Aké druhy cookies existujú?
Cookies sa zvyčajne delia na tieto kategórie:

Jednostranné cookies: Jednostranné cookies sú také, ktoré poskytuje webová stránka navštívená užívateľom, napr. cookies umiestnené spoločnosťou OSRAM pri návšteve webovej stránky OSRAM.

Cookies tretej strany: To sú cookies umiestnené inou doménou ako je webová stránka navštívená užívateľom.

Dočasné cookies: Dočasné cookies sú aktívne len počas používania prehliadača. Počas prehliadania stránok umožňujú previazať aktivity užívateľa. Dočasné cookies zanikajú, keď zatvoríte prehliadač.

Trvalé cookies: Trvalé cookies sa uchovávajú dlhšie ako je čas otvoreného prehliadača. Aktivujú sa zakaždým, keď užívateľ navštívi webovú stránku, ktorá tieto cookies vytvorila. Zostávajú na užívateľovom zariadení tak dlho, ako je to uvedené priamo v cookies. Typická expiračná doba trvalých cookies sa pohybuje od niekoľkých dní až po niekoľko rokov.

Aké kategórie cookies používa OSRAM a na čo?
OSRAM používa dočasné cookies a trvalé cookies, ako aj jednostranné cookies a cookies tretej strany.

Na doménach spoločnosti OSRAM využívame cookies, aby sme vám poskytovali čo najlepší užívateľský servis, napr. zapamätajú sa vaše návštevy našich webových stránok vrátane vašich volieb, systém vás bude efektívne navigovať medzi jednotlivými stránkami a pod.

OSRAM používa nasledovné kategórie cookies na tieto účely:

Nevyhnutne potrebné cookies: OSRAM využíva cookies, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie a správnu činnosť webových stránok OSRAM; bez týchto cookies by vôbec nebolo možné poskytovať niektoré funkcie webových stránok OSRAM. Nevyhnutne potrebné cookies sa vyžadajú pre také funkcie ako je napr. prístup do zabezpečených oblastí alebo do nákupného košík.

Výkon / analýza: OSRAM zhromažďuje informácie o tom, akým spôsobom používate webové stránky, napr. ktoré stránky navštevujete najčastejšie a s akými chybami sa pri tom stretávate. Táto analytická profilácia nám pomáha zistiť, ako účinný je ponúkaný obsah a ako sa dá výkonnosť webovej stránky zlepšiť.

Funkčnosť a nastavenia: OSRAM používa cookies na to, aby si naše stránky zapamätali vaše voľby a nastavenia, napr. jazykové a kamunikačné nastavenia, nastavenie rozloženia stránky atď.

Authentication: OSRAM používa cookies na zistenie, či ste prihlásený do systému OSRAM, t. j. na stránku www.myOSRAM.com.

Bezpečnosť: OSRAM používa cookies na podporu alebo povolenie bezpečnostných funkcií a na pomoc pri zisťovaní škodlivých aktivít.

Ktoré zvláštne cookies využívame na našich webových stránkach?

Tabuľka, ktorá detailne uvádza všetky cookies používane na našich webových stránkach, je k dispozícii tu.

Ako môžem odvolať môj súhlas s použitím cookies a zmeniť nastavenia cookies?

Kedykoľvek môžete odvolať svoj súhlas s použitím cookies. Dá sa to spraviť zakázaním alebo vymazaním cookies.

Uvedomte si prosím, že aj bez súhlasu s použitím cookies môžete prehliadať webové stránky OSRAM, ale určité časti alebo funkcie na stránkach OSRAM nebudú bez cookies správne fungovať.

Váš internetový prehliadač vám umožňuje zmeniť nastavenia cookies. Takéto nastavenia pre cookies sa zvyčajne nachádzajú v ponuke prehliadača pod názvami ako „možnosti“, „nástroje“ alebo „nastavenia“. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na „nápovedu“ prehliadača. Rozličné prehliadače môžu mať rôzny spôsob zakázania cookies.

Pre správu nastavení cookies sa obráťte prosím na nižšieuvedené linky:

Ďalšie informácie o vymazaní alebo blokovaní cookies nájdete na týchto stránkach: www.allaboutcookies.org

Otázky?
Ak máte otázky ohľadne pravidiel použitia cookies v našej spoločnosti OSRAM, prosím ozvite sa nám prostredníctvom privacy@osram.com alebo nás kontaktujte na adrese

OSRAM GmbH
CDPO
Marcel-Breuer-Str. 4
80807 Mníchov
Nemecko