Tiráž

OSRAM GmbH

V zastúpení: Dr. Olaf Berlien, Kathrin Dahnke a Dr. Stefan Kampmann
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 Mníchov
Nemecko

Predseda dozornej rady: Peter Bauer
Predseda predstavenstva: Dr. Olaf Berlien
Zodpovedná osoba v súlade s Dohodou o vysielaní medzi spolokovými krajinami (§ 55, ods. 2):
Jan-Peter Schwartz
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 Mníchov
Nemecko

Ústredie spoločnosti: Mníchov
Obchodný register mníchovského registračného súdu: HRB 201526
DIČ: DE 811148275

Všeobecné poznámky
Zabezpečeniu správnosti a úplnosti vyhlásení uvedených v tomto programe bola venovaná náležitá pozornosť. Napriek tomu sa nedajú úplne vylúčiť prípadné chyby a omyly.

Podmienky používania Ochrana osobných údajov