Tiráž

OSRAM GmbH

V zastúpení: Ingo Bank a Babette Fröhlich
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 Mníchov
Nemecko

Predseda dozornej rady: Dr. Thomas Stockmeier
Predseda predstavenstva: Ingo Bank
Zodpovedná osoba v súlade s Dohodou o vysielaní medzi spolokovými krajinami (§ 55, ods. 2):
Alexander von Engelhardt
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 Mníchov
Nemecko

Ústredie spoločnosti: Mníchov
Obchodný register mníchovského registračného súdu: HRB 201526
DIČ: DE 811148275

Všeobecné poznámky
Zabezpečeniu správnosti a úplnosti vyhlásení uvedených v tomto programe bola venovaná náležitá pozornosť. Napriek tomu sa nedajú úplne vylúčiť prípadné chyby a omyly.

Podmienky používania Ochrana osobných údajov