Tiráž

OSRAM GmbH

V zastúpení: Rainer Barthel a Babette Fröhlich
Marcel-Breuer-Straße 4
80807 Mníchov
Nemecko

Predseda dozornej rady: Rainer Ihrle
Predseda predstavenstva: Rainer Barthel (Chairman), Babette Fröhlich

Ústredie spoločnosti: Mníchov
Obchodný register mníchovského registračného súdu: HRB 201526
DIČ: DE 811148275

Všeobecné poznámky
Zabezpečeniu správnosti a úplnosti vyhlásení uvedených v tomto programe bola venovaná náležitá pozornosť. Napriek tomu sa nedajú úplne vylúčiť prípadné chyby a omyly.

Podmienky používania Ochrana osobných údajov