Tabuľka cookies

Aké cookies používame?<

Ako sa nazývajú?

Ako dlho sú aktívne?

Čo presne robia?

Kde ich používame?

Dočasné cookies"PHPSESSID"
"JSESSIONID"
Počas činnosti spusteného prehliadača
Do ukončenia prehliadača (60 min.)
Dočasné cookies používame na optimalizáciu a zefektívnenie našich webových stránok. Blokované alebo vymazané dočasné cookies neovplyvňujú funkčnosť webovej stránky ani jej nástroje alebo možnosti.Dočasné cookies sa používajú globálne na všetkých webových stránkach spoločnosti OSRAM.
"FORMASSEMBLY"
"CAKEPHP"
6 hod.
6 hod.
FormAssembly je softvér, prostredníctvom ktorého poskytujeme našim užívateľom online formuláre. Užívateľská relácia sa v cookie ukladá ako relácia. Osobné údaje sa utajujú v súlade s nemeckým federálnym zákonom o ochrane údajov.
"ASP.NET_SessionId"
".ASPXAUTH"
"__RequestValidation:" + doc.DocumentID"
"ResetEmail"
"WarnOnHold"
"WarnExpired"
"ReportEmailed"
"CookieCheck"
Browser Session
Browser Session
Browser Session

Browser Session
Browser Session
Browser Session
Browser Session
Browser Session
Articulate is a software we use to provide our users with elearnings. The user's session is being stored as a session within a cookie. Personal data will be anonymized according to the Federal Data Protection Act of Germany.
"JSESSIONID"Session end (closing browser window)Is set with Login to Magnolia (Tomcat) and contains the SessionID for the user identification on Magnolia site.

Deletion or blocking of these Cookies will interfere with the website and its usability. (No usage of Forum and Partner area)
LIGHTIFY Community Platform
Cookies na trasovanie webu"CTCNTNM_[hash]"90 dníNástroj trasovania webu používame na skúmanie, ako naši užívatelia interagujú s webovými stránkami. Aby bolo možné zhromažďovať a analyzovať údaje, musí sa uložiť cookies na trasovanie webu. Zhromažďované informácie ukladané do cookies neobsahujú žiadne osobné údaje. Preto zo zhromaždených údajov nie je možné získať žiadne informácie o konkrétnej osobe. Viac si prečítajte v našich Pravidlách na ochranu osobných údajov.Cookies na trasovanie webu sa používajú globálne na všetkých webových stránkach spoločnosti OSRAM.
Cookies od tretích strán"ana_svc"
"ups"
"ssh"
"sshs"
"loc"
"di"
"ssc"
"dt"
"__atuvc"
"uid"
"uvc"
90 dní
6 mesiacov
10 dní
6 mesiacov
6 mesiacov
menej ako jeden rok
1 rok
1 rok
menej ako jeden rok
2 roky
2 roky
Cookies od tretích strán sa používajú na webových stránkach OSRAM Investor Relations (Vzťahy spoločnosti OSRAM s investormi) a ponúkajú socializačnú funkciu AddThis implementovanú do tzv. radového rámca (iFrame). iFrame sú HTML prvky, ktoré umožňujú zobraziť obsah tretích strán na webovej stránke OSRAM. Ak by boli tieto cookies blokované alebo vymazané, socializačné nástroje by neboli dostupné. OSRAM nemá vplyv na to, aké druhy cookies, koľko cookies ako dlho sa tieto cookies od tretích strán uchovávajú v rámcoch iFrame.Webové stránky Osram Investor Relations (Vzťahy spoločnosti OSRAM s investormi)
"Enabled"
"WarnExpired"
"WarnOnHold"
"VPDefaultSort"
"VPDefaultSortDesc"
"DefaultSort"
"DefaultSortDesc"
"UserKey + CustomerAccountId"
"LocalTime"
No Expiration
No Expiration
No Expiration
1 year
1 year
1 year
1 year
No Expiration

1 day
Third-party supplier cookies are used on the Articulate elearning websites. If these cookies are being blocked the corresponding elearnings cannot be used. OSRAM does not have any influence on what kind of cookies, how many and how long cookies are being stored by third-party suppliers.Articulate elearning
"id”
"_drt_"
"FLC"
"exchange_uid"
Up to 540 days
Up to 540 days
Up to 540 days
Up to 540 days
Cookies allow us to display ads which are more interesting to users and more valuable to us.
Using them we can adapt ads to users, improve campaign effectiveness reports and skip ads which user has already seen.
On landing page, which will be supported by our campaign.
"quisma_t_user"
"quisma_t_uk"
"quisma_t_user"
"session_session"
1 year
1 year
1 year
per session
Information is stored in the cookies that helps make the advertising displayed more relevant, and to ensure that as far as possible the respective user is only shown advertising which is of interest to them. So the user is confronted with relevant advertising only which reduces the advertiser’s losses.OSRAM LED Website
"_t"Session end (closing browser window)Is set with Login to Discourse and contains the SessionID for the user identification on Discourse site.

Deletion or blocking of these Cookies will interfere with the website and its usability. (No usage of Forum)
LIGHTIFY Community Platform
"_forum_session"Session end (closing browser window)Is set with the first call of Discourse (Even without Login). LIGHTIFY Community Platform
Funkčné súbory cookie"cookie_info"2 rokySúbor cookie riadi zobrazovanie oznámení o používaní súborov cookie na webových stránkach spoločnosti OSRAM. V súbore cookie sa ukladá súhlas používateľa s pravidlami týkajúcimi sa súborov cookie.Súbory cookie sa používajú na všetkých webových stránkach spoločnosti OSRAM.
"cookie_langselect"2 rokySúbor cookie riadi zobrazovanie oznámení o odporúčanom výbere krajiny a jazyka na základe nastaveného jazyka prehliadača.Led.osram.com
"agreeCookieUsage"365 daysCookie will be set if user agrees to OSRAM Cookie PolicyLIGHTIFY Community Platform