Svetlo čistí

Svetlo čistí

Svetelné zdroje PURITEC HNS UV-C

Čistenie svetlom UV-C

Väčšina ľudí nemyslí na svetlo ako na prostriedok na čistenie alebo dezinfekciu, ale špeciálne „germicídne“ žiarivky vyžarujú ultrafialové svetlo s vysokou intenzitou, ktoré čistí vzduch, vodu a povrchy bez použitia drsných chemikálií škodlivých pre životné prostredie.

Prečo UV

UV svetlo ponúka riešenie problémov spôsobených kontaminovanou vodou. Domáce UV systémy - integrované do inštalatérskych a prenosných UV filtrov - na cestách - umožňujú ľuďom žiť tam, kde chcú, a cestovať tam, kde si to želajú, a vždy zabezpečiť prístup k čistej, bezpečnej vode.

Základné užitočné znalosti

  • Fotolytický účinok na DNA: mikroorganizmy, ako baktérie, plesne, kvasinky a vírusy sa nedajú replikovať
  • Čistiaci účinok sa dosahuje pri vlnových dĺžkach pod 320 nm, s maximálnou účinnosťou dosahovanou pri 260 nm.
  • Germicídne žiarivky OSRAM HNS vyžarujú svetlo pri 254 nm, veľmi blízko k maximálnej účinnosti, a sú bez ozón

Žiarovky PURITEC HNS UV-C

Žiarovky OSRAM PURITEC HNS UV-C

  • Nízkotlaková Hg výbojka
  • V súlade so smernicou RoHS
  • S UV-C priesvitným povlakom s dlhou životnosťou
  • Mäkká sklenená trubica
  • Jeden UV-C vrchol @ 254nm
  • Nevytvára ozón
  • Vysoká účinnosť (30 % UV-C výstup)
Čítajte viac

Na efektívne čistenie...

vlnová dĺžka a intenzita ožiarenia sú kritické. Germicídne žiarivky OSRAM PURITEC HNS poskytujú špičkovú intenzitu pri 254 nm, čo je ideálne pre vysoko účinnú sterilizáciu vody, vzduchu a povrchov.

Ďalšie UV aplikácie

Svetlo pre medicínske aplikácie

Ortuťové výbojky sa používajú na bielenie zubov a na vytvrdzovanie kompozitných výplní modrým svetlom.

Čítajte viac

Lapače hmyzu

Chráňte potraviny tým, že ich budete uchovávať mimo dosahu hmyzu - bez chemikálií, účinná ochrana proti škodcom

Čítajte viac