Originálne projekčné svetelné zdroje OSRAM P-VIP

Originálne projekčné svetelné zdroje OSRAM P-VIP

Kvalita, ktorú si hneď všimnete

Svetelné zdroje P-VIP sú vysokotlakové ortuťové výbojky na použitie vo videoprojektoroch, projekčných televízoroch a iných projekčných aplikáciách. Spektrum výboja ortuti sa mení prostredníctvom veľmi vysokého pracovného tlaku väčšieho ako 200 barov, aby sa získalo husté viacčiarové spektrum, ktoré je ideálne na projekčné účely.

Svetelné zdroje P-VIP poskytujú veľmi vysoký lumenový svetelný výkon, čo je základným predpokladom pre efektívne projekčné zariadenia. Okrem toho vynikajú dlhou prevádzkovou životnosťou a nízkou stratou svetelného toku počas životného cyklu.

Navrhnúť a vyrobiť svetelné zdroje s touto úrovňou kvality si vyžaduje veľa skúseností. OSRAM P-VIP sú podporované inovatívnym výskumom a vývojom a pokročilými kontrolami kvality, ktoré zaručujú vynikajúci svetelný výkon, dlhšiu životnosť žiaroviek a rovnomernú distribúciu svetla. OSRAM je odborníkom na túto technológiu – a je to vidno.

PT-VIPj e dokonale zladený so svetelnými zdrojmi. Zabezpečuje nielen optimálne prevádzkové podmienky, ale poskytuje aj ďalšie funkcie vhodné pre zariadenie. Sofistikované prevádzkové režimy Unishape ponúkajú variabilnú farbu svetla optimalizovanú pre údajové, video alebo iné režimy prevádzky.

Objavte naše kľúčové výhody:

  • Mimoriadne dlhá životnosť
  • Najvyššia distribúcia svetla
  • Najvyššie bezpečnostné normy

Program certifikovaných predajcov OSRAM P-VIP

Program certifikovaných predajcov spoločnosti OSRAM pre predajcov P-VIP účinne pomáha znižovať pochybnosti spotrebiteľov o pravosti výrobkov zakúpených online.

Problém s falzifikátmi

Pri ohromnom počte svetelných zdrojov s nízkymi cenami, ktoré ponúkajú neznámi predajcovia sa spotrebitelia často snažia zistiť, či je výrobok autentický, falzifikát alebo podradná imitácia kvalitnej žiarovky. Okrem porušovania práv duševného vlastníctva výrobcov svetelných zdrojov sú falšované alebo imitované svetelné zdroje často zle skonštruované. Takéto svetelné zdroje predstavujú značné riziká vrátane zlej kvality obrazu, poškodenia projektora a dokonca aj celkovej straty projektora. Takže skutočné náklady a riziká z falšovaných P-VIP sa neodrážajú na ich cene.

Certifikované riešenie

Vďaka Programu certifikovaných predajcov spoločnosti OSRAM nie sú spotrebitelia vystavení sprievodným rizikám súvisiacim s falšovanými P-VIP a majú záruku, že ich zdroj svetla sa bude zhodovať s ich projektorom. Táto spotrebiteľská dôvera sa premieta do oveľa nižšej miery nedôvery pri nakupovaní P-VIP od našich účastníkov Programu certifikovaných predajcov.

Ak sa chcú distribútori stať certifikovaným predajcom spoločnosti OSRAM, musia spĺňať určité kritériá, ktorými sú:

  • Zachovanie vernosti línii OSRAM
  • Mať predovšetkým rešpekt pred značkovými výrobkami, právami duševného vlastníctva a autorskými právami
  • Používať len pravdivé reklamy a marketingové materiály
  • Odoberať výbojky P-VIP priamo od spoločnosti OSRAM alebo od známeho distribútora spoločnosti OSRAM

Nástroj UNISHAPE

Softvérový balík pre OEM na konfiguráciu a kontrolu všetkých ovládačov PT-VIP a PT-SIRIUS počas vývoja a výrobného procesu.

Získajte viac informácií

Špeciálne svetelné zdroje

Vyhľadať distribútora

Nájdite vášho miestneho distribútora

Originálne P-VIP

Nič neprekoná originál

Stiahnuť PDF (anglicky - 7,5 MB)

OSRAM UNISHAPE

Prekvapujúco reálne

Stiahnuť PDF (anglicky - 859,8 MB)