Hlavní centrum simulace prostředí

Prostředí ovlivňuje vlastnosti a funkčnost výrobku během jeho životního cyklu. Pro získání základních vlastností a budoucí vylepšení odolnosti je simulován proces stárnutí za využití intenzivnějších podmínek, působících na výrobek.

S akreditací naší laboratoře jsme schopni dodržet globální standardy pro měření a garantovat tyto standardy. Vysoce přesné výsledky testů lze získat nepřetržitým monitorováním procesu.

OSRAM Herbrechtingen Automotive Services - testuje výrobky pro osvětlení automobilů ve skutečných podmínkách

Akreditace v souladu s DIN EN ISO/IEC 17025

Od roku 2013 je naše laboratoř akreditována jako zkušební laboratoř pro simulace prostředí

Rozsah služeb laboratoře zahrnuje následující zkušební metody.

Analýza klimatu

V klimatické komoře se simulují vlivy prostředí, jako je například kolísání teploty nebo vlhkosti, a testuje se jejich vliv na funkci výrobků.

Laboratoř simulace prostředí: Analýza klimatu

Zkoušky koroze, testování plynem

Kontrolujeme průmyslové materiály komponent a nebo jejich sestavy na odolnost vůči korozní atmosféře. Kromě zkoušek solným postřikem nabízíme kondenzační zkoušky škodlivým plynem a různé testování suchými plyny.

Laboratoř simulace prostředí: Analýza koroze

Analýza vibrací

Výrobek je vystaven různé mechanické zátěži během svého životního cyklu. To zahrnuje jak přepravu, tak normální provoz. Pro zajištění odolnosti výrobku vůči zatížení, je podrobován simulovaným zkouškám působení vibrací.

Laboratoř simulace prostředí: Analýza vibrací

Nárazový test pro vysoká G

Zařazením mechanických testů rázů testujeme podmínky, které mohou nastat v průběhu přepravy nebo později při používání výrobku.

Laboratoř simulace prostředí: Nárazový test pro vysoká G

Transport simulation/packaging test

Our experts do not just carry out packaging tests or transport simulations, they also provide you with their knowledge to advise you and develop the right packaging for your product.

Environment Simulation Laboratory: Transport simulation/packaging test

Vysokorychlostní záznam

Náš systém MotionPro X disponuje širokou paletou dynamického záznamu, který umožňuje prozkoumat a analyzovat vysokorychlostní procesy.

Laboratoř simulace prostředí: Vysokorychlostní záznam

Přenosné zaznamenávání měřených dat

Pro vývoj spolehlivých výrobků je důležité znát profily zatížení, které se objevují při používání výrobku. Pomocí měření zatížení na místě reálného použití jsou změřeny relevantní okolní podmínky a pracovní zatížení, které poslouží k další analýze.

Laboratoř simulace prostředí: Přenosné zaznamenávání měřených dat

Tensile and compression Test

We offer tensile and compressive tests in materials testing and quality assurance, e.g. tests on prefabricated supply lines, plugs, components and many more. Our mechanical tests such as tension, compression and bending, as well as the determination of insertion, pulling and holding forces can be applied in a variety ways to materials and components.

Environment Simulation Laboratory: Tensile and compression test

Stone impact test

In the automotive industry, multicoated paint systems are applied to protect the bodywork. Spreading material, gravel and others cause impacts on these coatings, whereby individual or all layers can chip off from the substrate. The stone impact test is a standardized test method for investigating the durability of coatings and is required in a wide variety of vehicle manufacturers' standards.

Outside of these standards, we also offer examinations of many other material surfaces, e.g. the investigation of the durability of headlamps or distance warning systems in case of stone chips - contact us!

Environment Simulation Laboratory: Stone impact test

Simulace oslunění

Za pomoci našeho systému simulace oslunění, můžeme vytvořit přirozené spektrum denního světla. Tímto způsobem lze kombinovat vlivy světelného záření s teplotou a vlhkostí. Takto jsme schopni simulovat stárnutí komponent výrobku.

Laboratoř simulace prostředí: Simulace oslunění

Třída ochrany IP

Třída ochrany IP popisuje ochranu krytu proti vniknutí cizího tělesa, kontaktu s nebezpečnými částmi výrobku a vniknutí vody. Různé vlivy se dělí do jednotlivých tříd ochrany IP.

Laboratoř simulace prostředí: Třída ochrany IP

Outgassing test

The use of materials based on organic compounds such as plastics and adhesives promises great potential for the products of the future. However, these materials also pose risks due the problem of outgassing. Our outgassing test shows the effects due to long term use way sooner.

Environment Simulation Laboratory: IP Protection class

Electrical testing of control units

Electronics and software have become indispensable components in automobiles. Therefore the verification of the development results include not only the mechanical systems, but also the electronic control units and their software. The complexity of highly networked systems places high demands on the test process and the test tools. Systematic and comprehensive tests are necessary at all stages of development.

Environment Simulation Laboratory: Electrical testing of control units

Photometry

We offer photometric measurements of various kinds. Our range of standard-compliant measurements ranges from the determination of the luminous flux of lamps and luminaires to the photometric testing of vehicle headlamps according to SAE as well as ECE regulations.

Environment Simulation Laboratory: Photometry

Analytics

Due our long-standing experience and performance in the field of environmental and product analysis paired with a broad spectrum of process analytical methods, we do not only offer our customers reliable data, but also complete solutions including consulting from a single source.

Using modern microscope equipment in the laboratory, it is possible to determine and document even the smallest modifications to test objects. The photo option helps the customers to draw their own conclusions of the results and serves as an addition to the provided test report.

Environment Simulation Laboratory: Analytics

Pravidla a podmínky laboratoře simulace prostředí Herbrechtingen

Kontakt

Laboratoř simulace prostředí
An der Bahnbrücke, 89542 Herbrechtingen