Záručný proces pre výbojky XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN)

Rovnako ako všetky výrobky spoločnosti OSRAM sú aj naše výbojky XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN) starostlivo kontrolované výrobky vysokej kvality. Preto spoločnosť OSRAM ponúka záruku výrobcu.

3 years of guarantee

Spoločnosť OSRAM poskytuje na všetky výbojky XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN) trojročnú záruku.

Záruka funguje nasledovne

Na výbojky XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN), ktoré počas záručnej doby nefungujú správne v dôsledku chyby výrobku v nekomerčných aplikáciách, sa vzťahuje záruka spoločnosti OSRAM. Upozornenie: Záruka sa vzťahuje len na krajiny s adresou zákazníckeho servisu.

Stiahnite si: Reclamation process, mailing label and warranty claim form Žiadosť o reklamáciu: Podrobné pokyny OSRAM Servis: Zoznam krajín pre záruky

Ak chcete uplatniť predĺženú záruku (nad rámec zákonnej záruky 2 roky), obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti OSRAM (osram@osram.sk). Nárok na reklamáciu bude odborne posúdený.