Záručný proces pre žiarovky ULTRA LIFE a výbojky XENARC ULTRA LIFE

Rovnako ako pri všetkých výrobkoch spoločnosti OSRAM je vysoká kvalita našich žiaroviek ULTRA LIFE a výbojok XENARC ULTRA LIFE starostlivo kontrolovaná. Preto OSRAM ponúka záruku výrobcu.

4-ročná záruka
  • Na výbojky XENARC ULTRA LIFE poskytujeme jedinečnú 10-ročnú záruku pre koncových spotrebiteľov.
  • Na halogénové žiarovky ULTRA LIFE poskytujeme štvorročnú záruku pre koncových spotrebiteľov.

Novinka – bez online registrácie

  • Ak chcete využiť záruku, nemusíte žiarovky alebo výbojky registrovať online. Ak chcete uplatniť záruku na výrobok, uschovajte si účtenku a predložte ju pri reklamácii.
  • Záruka sa vzťahuje na všetky žiarovky ULTRA LIFE a výbojky XENARC ULTRA LIFE od dátumu nákupu. Nižšie je uvedený zoznam krajín, ktoré poskytujú záruku.

Tu sa dozviete, ako záruka funguje

Na žiarovky ULTRA LIFE a výbojky XENARC ULTRA LIFE, ktoré prestanú správne fungovať v dôsledku chyby výrobku počas nekomerčného používania, sa vzťahuje záruka spoločnosti OSRAM. Upozornenie: Záruka sa vzťahuje len na krajiny s adresou zákazníckeho servisu.

Ak chcete uplatniť predĺženú záruku (nad rámec zákonnej záruky 2 roky), obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti OSRAM (osram@osram.sk). Nárok na reklamáciu bude odborne posúdený.

Nárok na záruku pre XENARC ULTRA LIFE a ULTRA LIFE

Ak chcete reklamovať výrobnú chybu do dvoch rokov od zakúpenia svetelného zdroja, obráťte sa na svojho predajcu. Ak chcete využiť nadštandardnú záruku spoločnosti OSRAM a reklamovať výrobnú chybu po viac ako dvoch rokoch od zakúpenia, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Stiahnite si: Podrobné pokyny a reklamačný formulár Servis spoločnosti OSRAM: Zoznam záručných adries