Záručný proces pre denné, hmlové, pracovné a prídavné daľkové LED svetlá

Množstvo výrobkov vonkajšieho LED osvetlenia automobilov od spoločnosti OSRAM sa technologicky aktualizuje. Bez ohľadu na to, či ide o LED retrofit, denné svetlo alebo LED hmlové svetlo - v spoločnosti OSRAM máte rovnaký úžitok z kvality, výkonu, dizajnu aj účinnosti.

Záruka spoločnosti OSRAM na výrobky pre exteriérové LED automobilové osvetlenie sa v závislosti od výrobku delí na nasledujúce stupne:

5 years of guarantee

LED denné svetlá

 • LEDriving LG

LED hmlové svetlá

 • LEDriving FOG
 • LEDriving FOG PL

LED prídavné diaľkové & pracovné svetlomety

 • LEDriving CUBE MX85-SP
 • LEDriving CUBE MX85-WD
 • LEDriving CUBE MX240-CB
 • LEDriving LIGHTBAR MX140-WD
 • LEDriving LIGHTBAR MX140-SP
 • LEDriving ROUND MX180-CB
 • LEDriving ROUND MX260-CB
 • LEDriving LIGHTBAR FX1000-CB SM GEN 2
 • LEDriving LIGHTBAR FX125-SP GEN 2
 • LEDriving LIGHTBAR FX250-SP GEN 2
 • LEDriving LIGHTBAR FX250-CB GEN 2
 • LEDriving LIGHTBAR FX500-SP SM GEN 2
 • LEDriving LIGHTBAR FX500-CB SM GEN 2
 • LEDriving LIGHTBAR FX750-CB SM GEN 2
 • LEDriving LIGHTBAR FX1250-CB SM GEN 2
 • LEDriving LIGHTBAR FX250-SP
 • LEDriving LIGHTBAR FX250-CB
 • LEDriving LIGHTBAR FX500-SP
 • LEDriving LIGHTBAR FX500-CB
 • LEDriving LIGHTBAR FX500-CB SM
 • LEDriving LIGHTBAR SX180-SP
 • LEDriving LIGHTBAR SX300-CB
 • LEDriving LIGHTBAR SX180-SP
 • LEDriving LIGHTBAR SX300-SP
 • LEDriving LIGHTBAR SX500-SP
 • LEDriving LIGHTBAR MX250-CB
 • LEDriving REVERSING FX120R-WD
 • LEDriving REVERSING FX120S-WD
 • LEDriving CUBE PX Wide Beam
 • LEDriving CUBE PX Spot Beam
 • LEDriving CUBE PX Ultra-Wide Beam
 • LEDriving CUBE PX Flood Beam
 • LEDriving Heavy Duty Mounting Kit PX
 • LEDriving Flexible Mounting Kit PX

LED dynamické smerové osvetlenie bočných zrkadiel

 • LEDDMI 5K0 BK S
 • LEDDMI 5K0 WT S
 • LEDDMI 5G0 BK S
 • LEDDMI 5G0 WT S
 • LEDDMI 3G0 WT S
 • LEDDMI F20 WT S
 • LEDDMI F20 BK S
 • LEDDMI 8V0 BK S
 • LEDDMI 8V0 WT S
 • LEDDMI 8W0 BK S
 • LEDDMI 8W0 WT S
 • LEDDMI 5F0 WT S
 • LEDDMI 5F0 BK S

LED denné svetlá

 • LEDriving PX-4
 • LEDriving PX-5

LED hmlové svetlá

 • LEDriving F1

Upevňovacie držiaky pre hmlové svetlá s LED

 • LEDriving FOG PL/F1 - MOUNT
 • LEDriving FOG PL/F1 - MOUNT
 • LEDriving FOG - MOUNT

LED prídavné diaľkové & pracovné svetlomety

 • LEDriving LIGHTBAR VX180-SP SR
 • LEDriving LIGHTBAR VX180-SP DR
 • LEDriving LIGHTBAR VX250-CB
 • LEDriving LIGHTBAR VX250-SP
 • LEDriving LIGHTBAR VX500-SP
 • LEDriving LIGHTBAR VX500-CB
 • LEDriving LIGHTBAR VX750-CB SR SM
 • LEDriving LIGHTBAR VX750-CB DR SM
 • LEDriving LIGHTBAR VX1000-CB DR SM
 • LEDriving LIGHTBAR VX1000-CB SR SM
 • LEDriving LIGHTBAR VX1250-CB SR SM
 • LEDriving LIGHTBAR VX1250-CB DR SM
 • LEDriving ROUND VX80-WD
 • LEDriving CUBE VX70-WD
 • LEDriving CUBE VX80-SP
 • LEDriving ROUND VX70-SP
 • LEDriving ROUND WL VX80-WD
 • LEDriving CUBE WL VX80-WD
 • LEDriving ROUND WL VX100-WD
 • LEDriving CUBE WL VX100-WD
 • LEDriving CUBE WL VX125-WD
 • LEDriving LIGHTBAR WL VX150-WD
 • LEDriving Wire Harness AX 1LS
 • LEDriving Wire Harness AX 2LS
 • LEDriving License Plate Bracket AX
 • LEDriving Connection Cable 300 DT AX
 • LEDriving Mounting Kit FX GEN 2 Back Brackets

Záruka funguje takto

LED denné svetlá, LED hmlové svetlá alebo LED diaľkové a pracovné svetlomety, ktoré prestanú správne fungovať následkom poruchy výrobku v nekomerčných aplikáciách, sú kryté zárukou spoločnosti OSRAM. Poznámka: Záruka platí iba pre krajiny s adresami služieb zákazníkom, ktoré sú uvedené v zozname krajín.

Stiahnite si: Reklamačný proces, poštový štítok a záručný formulár Záručná reklamácia: Podrobné pokyny Servis spoločnosti OSRAM: Zoznam krajín pre záruky

Ak chcete uplatniť predĺženú záruku (nad rámec zákonnej záruky 2 roky), obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti OSRAM (osram@osram.sk). Nárok na reklamáciu bude odborne posúdený.